Wszystkie koty s cudownymi stworzeniami, nie ma nic wspanialszego jak moliwo wtulenia si w ich ciepe, milutkie, kocie futerko. Gaskanie kotka uspokaja, wycisza i pozwala pozby si nerww codziennego ycia. Szczerze zachcam do zaprzyjanienia si z jakimkolwiek kotem, nie wane czy bdzie to kot rasowy czy inny, wane e bezgranicznie odwdziczy si za okazan mu mio.
Pikny wygld tych kotw nie stanowi ich jedynej zalety. Maj zupenie wyjtkowy charakter. Posiadaj do duy temperament, spor inteligencj i bogat osobowo. Maj wszelkie cechy zwierzt pierwotnych, wraliwo, pewn gwatowno reakcji i zawsze zachowuj odrobin dystansu do czowieka. Nie jest atwo zdoby ich zaufanie, jednak, gdy to nastpi, uczuciowo, lojalno i przywizanie sybiraka nie maj sobie rwnych; naley do tych nielicznych kotw, ktremu dotyk czy pieszczota ukochanego opiekuna sprawia autentyczn i niekaman przyjemno
  

S ciekawskie, atwo adaptuj si do nowych warunkw i dobrze znosz podre. Spord innych ras wyrnia je niezwyky wdzik i pewna subtelno. Nigdy nie bywaj natrtne i nie narzucaj si swoj osob, cho potrafi jasno sygnalizowa odczuwane potrzeby. Koty syberyjskie s przewanie bardzo gadatliwe, uwielbiaj porozumiewa si gosem z opiekunem -mona z nimi prowadzi dugie, ciekawe dialogi, wydawane przez nie dwiki przypominaj ptasi wiergot brzmi cicho i mio dla uszu. Uwielbiaj wspina si i skaka, wykazuj du ciekawo wiata i ch do zabawy. Czsto s ciekawskie i podaj za swoim wacicielem po caym domu, aby nie przegapi czego ciekawego. Nie ma wic problemu z zabraniem takiego przyjaciela ze sob na wakacje.

S zwierztami bardzo przyjacielskimi i lojalnymi, ywioowymi i ruchliwymi. Nie s agresywne, unikaj konfrontacji i jeli tylko mog si wycofa z trudnej sytuacji - to raczej nie zdecyduj si na atak. Bardzo przywizuj si do opiekuna, lubi zabaw i s bardzo towarzyskie. Jeli w modym wieku powicimy im duo uwagi, atwo bdziemy mogli je sobie podporzdkowa. Jednak zbyt dugo zaniedbywane i znudzone mog szuka wrae niekoniecznie we waciwy sposb. Dobrze jest wic jak najczciej powica im troch uwagi. Nie s agresywne ani zoliwe, nie maj niszczycielskich zapdw, staraj si by delikatne i ostrone. Inteligentne i komunikatywne, atwo nawizuj kontakty z ludmi, s towarzyskie i ciekawskie. Kotki s bardzo troskliwymi matkami. Charakteryzuj si wyjtkowo silnym instynktem terytorialnym. Patrzc na ich funkcjonowanie w bliskoci z natur odnosi si wraenie, e jak adne inne koty potrafi znale z ni wsplny jzyk. Dobrze rozumiej si z innymi zwierztami, np. psami. Nadaj si na towarzyszy dla dzieci, cierpliwie znosz wszelkie objawy czuoci z ich strony. Lubi przebywa w towarzystwie ludzi i potrzebuj czstego z nimi kontaktu.

Copyright (c) 2007-2012 bacior
Zaloguj si